Press "Enter" to skip to content

کشیش آمریکایی در ترکیه آزاد شد

دادگاهی در ترکیه با صدور حکمی با رفع حبس خانگی و آزادی کشیش آمریکایی بازداشت شده در این کشور موافقت کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: