Press "Enter" to skip to content

نظرسنجی ایسپا از زائران اربعین

رییس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان گزارش نظرسنجی ایسپا از زائران اربعین حسینی سال ۱۳۹۶ را در شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان ارایه داد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: