Press "Enter" to skip to content

مسکو: سوریه حق دارد از ایران بخواهد در کشورش باشد

سوریه باید تصمیم بگیرد که چه کسی در خاکش باشد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: