Press "Enter" to skip to content

قرار نیست در شرایط تحریم وسایل آزمایشگاهی از کار بیافتند

رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به شرایط حاکم بر جامعه، گفت: قرار نیست در شرایط حاضر، وسایل آزمایشگاهی از کار بیافتند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: