Press "Enter" to skip to content

سرمایه‌گذاری آموزشی برای کودکان امروز، کاهش هزینه های آینده

تهران – ایرنا – تحقیقات نشان می دهد سرمایه‌گذاری در زمینه تحصیل و آموزش در دوران کودکی به ویژه برای کودکان محروم، بهترین راه برای تقویت اقتصاد و کاهش کسری بودجه‌های عمومی در آینده نزدیک است.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: