Press "Enter" to skip to content

زیرساخت‌های ترافیکی، زمینه ساز فرهنگ ترافیکی

یک روانشناس درباره زیر ساخت‌های مورد نیاز گسترش فرهنگ ترافیکی و دلایل گرایش جوانان به مسابقات رانندگی خیابانی توضیح داد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: