Press "Enter" to skip to content

در فرونشست‌های خیابان مولوی به این نکته توجه نکردند

نامش را فرو ریزش‌های سریالی گذاشته‌اند و مطالعات نشان می‌دهند که با پر کردن حفره‌های قبلی ناشی از فرو ریزش‌ها در چهارراه مولوی و به دلیل استفاده نکردن از مصالح مناسب برای خاک سست منطقه، نشست‌ها ادامه‌دار شده‌اند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: