Press "Enter" to skip to content

خبرهای خوش کمپانی نوکیا یکی پس از دیگری در راهند

خبرهایی خوش از کمپانی نوکیا به گوش می رسد و به نظر می رسد این کمپادنی روندی رو به رشد آغاز کرده است. 


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: