Press "Enter" to skip to content

تقلید از سیستم‌های زنده با استفاده از علم شیمی

پژوهشگران دانشگاه “هاروارد” سعی دارند با استفاده از علم شیمی، عملکرد سیستم‌های زنده را تقلید کنند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: