Press "Enter" to skip to content

تدابیر پلیس پیشگیری جهت برقراری نظم و امنیت در روز بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا

سرهنگ ظهیری اقدامات پلیس پیشگیری در خصوص برقراری نظم و امنیت در روز شنبه را تشریح کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: