Press "Enter" to skip to content

بازداشت یک ایرانی در آذربایچان به دلیل موادمخدر (+عکس)

این گزارش افزود: در جریان بازرسی های انجام گرفته از این فرد یک کیلوگرم و ۲۰۰ گرم هروئین ، ۷۱۰ گرم تریاک ، ۲۰۰ عدد ماده روانگردان ‘ ترگابالین’ ، ۱۵ جعبه قرص های ‘متروتان ‘ کشف و مصادره شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: