Press "Enter" to skip to content

ایجاد عشق و انگیزه نسبت به محیط زیست در کودکان- آرش یوسفی*

پاییز….
مهر….
و آغاز فصلی دیگر برای درس و مشق و مدرسه..
طبیعتا با شروع فصل پاییز و فرارسیدن ماه مهر، تنها کودکان نیستند که به مدرسه می‌ روند. ما بزرگترها هم در ذهنمان به دوران کودکی باز می‌گردیم و فضای اندیشه و فکرمان پر می‌شود از خاطرات شیرین و گاهی هم تلخ دوران مدرسه.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: