Press "Enter" to skip to content

افتتاح دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی فرشچیان

­دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد محمود فرشچیان با ساختار آموزشی استاد ـ شاگردی، افتتاح شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: