Press "Enter" to skip to content

اعضای شورای شهر باید کنایه ها را تحمل و ابهامات را روشنگری کنند

عضو شورای شهر تهران در صفحه توئیتر خود درباره وظایف اعضای شورا در مواجهه با انتقادات مطلبی را منتشر کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: