Press "Enter" to skip to content

استفاده از توانمندی‌های جهاد دانشگاهی در تولید انواع عصاره و اسانس

“دفتر طرح ملی گیاهان دارویی” وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان “ستفا” به منظور توسعه همکاری‌های خود به عقد قرارداد همکاری پرداختند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: